Om Mette Pedersen

BS Medela Mette Pedersen

Kontakt
Mette bor i Skive og arbejder i Viborg - 2247 1728

Uddannelse
Mette er uddannet sygeplejerske fra Sygeplejeskolen i Silkeborg 1999. I forbindelse med sit arbejde som barselssygeplejerske, har hun deltaget i diverse kurser og temadage omkring amning. I 2011 tog Mette uddannelsen som familieplejer.

Erfaring
Mette har 15 års erfaring med barselssygepleje. De første seks år på en fødegang, primært med det ukomplicerede barselsforløb, tolkning af det nyføde barns signaler og den tidlige ammeopstart. Herefter 9 års erfaring fra en barselsgang med de mere komplicerede forløb. Det vil sige svangerskabsforgiftning, brystbetændelse, fødselsdepressioner, underlivsbetændelse efter fødsel og arbejdet med unge og sårbare mødre. Herunder tolkning af det for tidlig fødte barns signaler og vejledning i forhold til diverse ammeproblemer.

Desuden har Mette i et kortere forløb arbejdet som børnesygeplejerske i en børnemodtagelse, der modtager akut syge børn fra 0 - 15 år. Mette er mor til fire børn. 

Kompetencer

Personlig stil
Mette er et positivt og glad menneske. I sit arbejde er hun vant til at bruge kommunikation som et vigtigt redskab. Mette ser familien som en helhed. Hun er lyttende og arbejder ud fra de ressourcer og muligheder, der er i den enkelte familie. 

Mission
At skabe de bedst mulige rammer for udviklingen af det nyfødte barn med udgangspunkt i dets familie.