Vi kommer til jer

Baby Solutions kommer gerne på besøg i din mødregruppe med en uddannet sundhedsmedarbejder (sygeplejerske eller sundhedsplejerske) for at diskutere sundhed og trivsel for dit barn. 

Det kommunale sundhedstilbud er ofte begrænset i antal besøg og tiden hos den enkelte familie. Vi vil betragtes som et udvidet tilbud til kommunens sundhedsplejetilbud til nybagte forældre.

Besøg i mødregrupper er en vigtig sundhedsfremmende og forebyggende indsats til dig og dit barn for at skabe de bedste betingelser for en positiv udvikling til glæde for hele familien.

Vi støtter, vejleder og videregiver viden til dig som forældre for at skabe den bedst mulige sundhed og trivsel for dit barn.

Se information i webshoppen eller kontrakt os her

Babies

Til hvert besøg har vi forberedt et oplæg om et relevant emne. Vi kan på forhånd aftale et fokusområde som fagligt indlæg eller vi kan tage de aktuelle spørgsmål, som dukker op og som er relevant for jer.

Amning – Overgangsmad – Babypleje – Babys signaler  Hygiejne og børn – Søskende – Samliv

Herefter får du mulighed for en individuel konsultation med en uddannet sygeplejerske/ sundhedsplejerske. Sammen drøfter vi aktuelle problemstillinger, der er relevante for dig og vi undersøger, vejer og måler dit barn.

Du kan kontakte os her for flere informationer om hvordan, vi kan hjælpe dig, din familie og dit barn til en god start på livet.