Kompetencer til dit CV

Baby Solutions hjælper dig med at få sat ord på dine kompetencer, så du får et overblik over dine styrker og hvad du kan tilføre en arbejdsgiver. Det er kompetencerne, du skal “markedsføre” dig selv på.

Du har kompetencer, som du opfatter som banalt, ligegyldigt og underforstået. Vi fungerer som din objektive sparringspartner for at få de relevante kompetencer frem.

I forbindelse med alle afklaringsforløb tilbyder vi gratis NADA behandling, der øger din koncentration og dit fokus på det, der er vigtigt.

Kompetencer er "Hvad jeg kan"

Hvad -jeg -kan

De faglige kompetencer omfatter de områder, du har beskæftiget dig med i din karriere. Sæt ord på alt: Teorier, temaer, kurser, funktioner osv. Hvad er du særligt god til? Det kan eksempelvis være analyser, servicering af kunder, projektledelse, skriftlig formidling, mundtlig kommunikation, undervisning, telefonpasning eller servicering ved møder.

De generelle kompetencer kan beskrives som de kompetencer, du opnår ved siden af dit job eller i forbindelse med det. Det kan eksempelvis være kompetencer inden for sprog og IT, kundekontakt, omsorg eller salg.

De personlige kompetencer kan være grænseoverskridende at sætte ord på, men det er vigtigt, at du tænker dem ind i din jobsøgning. Mange arbejdsgivere har den opfattelse, at faglige kompetencer kan erhverves gennem uddannelse og sidemand, men at de personlige kompetencer kræver en helt anden og langt større indsats at påvirke.

Send os en e-mail og vi kontakter dig for en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig.